Brakes Norge og Conlogo har samme eier, mange av de samme kundene, og har i lengre tid jobbet som en arbeidsgruppe med gode resultater og tilbakemeldinger.
For å nyttiggjøre oss fullt ut de fordelene denne samkjøringen har for både oss og våre kunder, er det besluttet å fusjonere selskapene.

Brakes & Conlogo fusjonerer til org nr. 982 195 519 og bytter navn!

Vårt nye navn er BNC Nordic Distribution AS.

Dere treffer oss alle på samme epost & telefon som tidligere:
Tlf. 63819900 (Brakes Norge) & 70166730 (Conlogo)

Alle våre nettportaler vil være tilgjengelig som før, og alle våre kunder kan fortsatt bestille sine varer i nettbutikkene ved å logge inn som vanlig –
www.bnshop.no & www.conlogo.no

Vi er helt sikre på at sammenslåingen av Brakes & Conlogo, vil bety fordeler og større muligheter for både oss og kundene våre.