We all live in this world, so why not take care of it?!

EBC Brakes er en produsent som tar miljøet på alvor. EBC har målrettet gått inn for å aldri levere de billigste bremsene, fordi billige bremser fører til misbruk av planeten vi deler. Vannet vi drikker er kilden til liv og skal respekteres. Skadelige kjemikalier fra bremser som skilles ut i elver og bekker finner du ikke i bremser fra EBC. Luften vi puster inn er like viktig. Noen bremsebelegg avgir giftige gasser som Xylen damp og Toluen, dette er faktisk nervegasser og er et biprodukt i billige bremser. Dette er også strengt tabu hos EBC Brakes.

Det finnes et ordtak som heter: «Du får det du betaler for, og litt mindre»
Dette gjelder også bremser.

EBC er like stolte av produktene sine som de er av deres verdifulle arbeidskraft som lager dem. Neste gang du handler bremser bør du kanskje tenke på miljøet når noen tilbyr deg et ukjent merke.

Alle bremseklosser fra EBC er miljøvennlige, de har aldri inneholdt asbest, bly, nikkel eller kreamiske fibre (de bruker keramiske partikler som er ufarlige) og produserer også bremseklosser uten antimony trisulfide

Selv om det ikke er forbudt (noe det burde) forklarer denne artikkelen hvordan antimony trisulfide Sb2S3 kan være skadelig for miljøet. (klikk her!)

La oss tenke på fremtiden til våre barn og planeten, og ikke la oss overse farene ved billige/giftige produkter bare for å spare noen kroner.
EBC Brakes har i mange år jobbet med University of Exeter med det som er kjent som ELV-Prosjektet (End of Vehicle Life.)

Grunnlaget for dette prosjektet var å øyeblikkelig fjerne giftige ingredienser som vanligvis brukes i bremseindustrien, noe EBC Brakes oppnådde for mange år siden. Deretter forsatte prosjektet med å forske på organiske bremsekomponenter, et felt hvor EBC Brakes er milevis foran.

Vi er stolte av EBC og deres ECO-vennlige status. EBC Brakes streber etter å alltid være den mest miljøvennlige bremseprodusenten. Freeman Group som selskapet nå er kjent som, inneholder EBC Brakes, European Friction Industries, Premier Braking Ltd. Gruppen er en uavhengig eid produsent av bremse og clutchkomponenter, som leveres under disse merkenavnene, og er også en «private label» leverandør til mange store bremsedistributører over hele verden.