Utseende:
Bremseklossene er glasert

Årsak:
For hard eller for lite bremsing under innkjøringsperioden

Effekt:
Redusert / dårlig bremseeffekt

Løsning:
Dersom klossene er lettere glasert kan man pusse overflaten med et fint smergelpapir. Ved tydelig glasering, bytt bremseklossene.