Utseende:
Oppsamling av metall (inngrodd metall) på bremseklossene

Årsak:
Ved normal oppbremsing brytes små partikler av bremseklossene. Disse blir vanligvis avbrent av den intense varmen som bremsestøv.
Under ekstremt våte forhold slokkes disse, avkjøles raskt til fast materiale og fester seg til bremseklossene overflate.

Effekt:
Dette har vanligvis ingen skadelig effekt, men i ekstreme tilfeller kan det føre til skader på bremseskivene eller ulyder.

Løsning:
I ekstreme tilfeller må skiver og klosser byttes.