EBC Orangestuff er racing klosser med god levetid, mindre fading og stabil funksjon.

Orangestuff er en ren banekloss som trenger god innkjøring og forvarme for full funksjon. Denne klossen har noen av de samme egenskapene som Yellowstuff R, men med mindre effekt fra kaldt og større behov for varme er dette en ren banekloss for medium til lengre løp på lett & mellomtunge biler.

Orangestuff har meget god stabilitet ved høye temperaturer, og god motstandsdyktighet mot fading.
Vår anbefaling er å alltid bruke samme type kloss foran og bak!